Çift Ana Dal

Endüstriyel Tasarım Bölümü Çift Ana Dal Programı, enstitümüzde lisans programlarından birine kayıtlı ve başvuru şartlarını sağlayan lisans öğrencilerine açık bir programdır. Programın amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal programını en az 2.50 genel ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Endüstriyel Tasarım ikinci ana dal lisans diploması verilir.

Öğrenci, ilan edilen çift ana dal programına, kendi lisans programlarının en erken 3, en geç 5. yarıyılı başında başvurabilir. Programa başvuru yalnızca güz döneminin başında yapılabilir. Program kontenjanı her dönem için 1 öğrenci olarak belirlenmiştir. Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için:

  1. Başvurduğu yarıyıla kadar eğitim planındaki tüm dersleri başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
  2. Başvuru anında ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 3,00 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunması gerekmektedir.

Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dilekçe ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Eşdeğer dersler ve alınması gereken dersler için lütfen İntibak Formunu inceleyiniz.

Endüstriyel Tasarım Yan Dal ve Çift Ana Dal Programları Yönergesi için tıklayınız.

Endüstriyel Tasarım Çift Ana Dal Programı İntibak Formu için tıklayınız.