Yan Dal

Endüstriyel Tasarım Yan Dal Program(lar)ı, kayıtlı oldukları enstitümüzün diğer lisans programlarında öğrenimini başarıyla yürüten, endüstriyel tasarıma ilgisi olan ve bu yönde kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerin katılabileceği program(lar)dır.

Öğrenciler, ilan edilen yan dal programına kendi lisans programlarının en erken 3, en geç 5. yarıyılı başında başvurabilir. Programa başvuru yalnızca güz döneminin başında yapılabilir. Program kontenjanı her dönem için 1 öğrenci olarak belirlenmiştir. Yan dal programına başvuru için:

  • Başvuru yapılacak yarıyıla kadar eğitim planındaki tüm kredili derslerin başarı ile tamamlamış olması beklenir.
  • Başvuru sırasında takip edilen ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gereklidir.

Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

Öğrenciler, yan dal programından toplam 18 kredilik ders (4 zorunlu, 2 seçmeli) almak zorundadır. Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Endüstriyel Tasarım alanında “Yan Dal Sertifikası” verilir. Bu sertifika, diploma yerine geçmez.

Endüstriyel Tasarım Yan Dal Programı’nda Alınması Gereken Dersler:

DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ AKTS YARIYIL
ID 114 Zorunlu Endüstriyel Tasarım Tarihi ve Teorisi I

Industrial Design History and Theory I

(3+0) 3 5 2
ID 215 Zorunlu Endüstriyel Tasarım Tarihi ve Teorisi II

Industrial Design History and Theory II

(3+0) 3 5 3
MSE 105 Zorunlu Tasarım Malzemeleri

Materials in Design

(3+0) 3 5 4
ME 323 Zorunlu Üretim Yöntemleri

Manufacturing Processes

(3+0) 3 5 5
ID 314 Zorunlu Tasarım Yönetimine Giriş

Introduction to Design Management

(3+0) 3 5 6
* Seçmeli Seçmeli Ders

Elective Courses

(3+0) 3 5

* Bu program Mimarlık Fakültesi öğrencileri için hazırlanmıştır. Farklı fakültelerde öğrenim gören adaylar için program içeriği değişebilir.

Endüstriyel Tasarım Yan Dal ve Çift Ana Dal Programları Yönergesi için tıklayınız.

Endüstriyel Tasarım Yan Dal Programı intibak formu için tıklayınız.