Lisansüstü Programlar

İYTE’de Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans programı ve disiplinlerarası Tasarım Çalışmaları programı, sadece araştırmaya dayalı değil, aynı zamanda pazarlama ve bilim-teknoloji, endüstri entegrasyonu gibi konuları da içeren uygulama odaklı programlardır. Programların eğitim felsefelerinin oluşmasında hem Türkiye’deki ilgili sanayi sektörlerinin ihtiyaçları hem de enstitünün kısa ve uzun vadeli hedefleri önemli rol oynamıştır. Yüksek lisans programlarımız, tasarımın multidisipliner karakterine özellikle önem vermektedir ve bu temel sebeple endüstriyel tasarım bölümü mezunlarının yanı sıra mühendislik, mimarlık, iç mimarlık vb. farklı altyapı ve disiplinlerden de başvuruları kabul etmektedir.