Tarihçe

Endüstriyel Tasarım Bölümü, IYTE’nin temel kuruluş amacı olan lisansüstü odaklı, disiplinler arası araştırma ve sanayi ile işbirliği içinde eğitim verme ilkeleri doğrultusunda, 1992 yılından bu yana yenilikçi araştırma faaliyetlerinin yanında sanayinin beklentilerini karşılamak amacıyla periyodik olarak
güncellediği müfredat programıyla yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana ETAK (Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi) üyesi olan bölümümüz, üstün nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, endüstriyel tasarım eğitim ve mesleğine yön vermektedir. Endüstriyel Tasarım Bölümü, temelde bir araştırma programı sunmasının yanı sıra pazar araştırmaları, tasarım tüketimi gibi konuları da içeren pratik odaklı bir eğitim sunar. Böylece kuram ve pratik ilişkisi içinde yürütülen akademik çalışmalar, bir yandan eğitim sürecine, bir yandan da sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde endüstriyel üretime aktarılır. Tasarımın teknolojik boyutunun ve fen bilimleri ile olan ilişkisinin yanı sıra gündelik hayat, insan davranışları, felsefe ve psikoloji kavramları ile olan yakın ilişkisi, sosyolojik boyutu ve sosyal bilimler ile yakın ilişkiyi de zorunlu kılar. Bölüm, tasarım, teknoloji ve ekonomi gibi alanlardan beslenen disiplinler arası niteliği sayesinde, mühendislik, mimarlık, planlama, iç mekân tasarımı gibi pek çok farklı alandan lisans mezunlarını kabul etmektedir. Eğitim süreci endüstriyel/kitlesel üretim teknik ve süreçlerinin, malzeme seçim ve uygulama tekniklerinin, üç boyutlu modelleme ve sunum tekniklerinin, hedef kitle ve pazar araştırmalarının, ürün kullanıcı ilişkilerinin kuramsal ve pratik olarak öğrenilmesini kapsar. Bölümde mevcut öğretim elemanları disiplinler arası bir nitelik göstermektedir. Böylelikle bölümde sosyal bilimlerden mühendislik yönetimine kadar tasarım disiplinini bütünüyle kapsayan dersler verilebilmektedir. ÜAK tarafından belirlenen yeni ‘alan’ kriteri doğrultusunda, bölüme daha fazla sayıda endüstriyel tasarım kökenli akademisyen alınması ihtiyacı doğmuştur.