Vizyon & Misyon

Vizyon

Bölümümüz, endüstriyel tasarım eğitimini çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeler doğrultusunda
verebilmeyi, bu alanda yürütülecek araştırma ve çalışmalarla hem bir disiplin hem de meslek alanı olarak endüstriyel tasarımın gelişmesine katkıda bulunmayı ve bu bağlamda ülkede tasarım bilinci ve kültürünü geliştirebilecek nitelikli akademisyenler ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Yukarıda belirtilen vizyonumuz doğrultusunda;

1) Endüstriyel tasarımın dünyada izlediği gelişim ve değişim çizgisini dikkate alan, disiplinin kültürel,
sosyolojik, teknolojik, ekonomik boyutlarına vurgu yapan bir eğitim programı oluşturmak ve bunu sürekli güncel tutmak,
2) Mesleğin gerektirdiği teorik ve teknolojik bilgi donanımına sahip, toplumun ihtiyaçlarını gözetecek,
insan odaklı tasarımlarla fark yaratabilecek, nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla verdiğimiz eğitimi disiplinler arası bir yaklaşımla sürekli olarak geliştirmek,
3) Alana dair akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip eden, üretken, düşünen, sorgulayan, meslek etiğine sahip araştırmacı bireyler yetiştirmek ve
4) Endüstriyel tasarımı tüketim kültürünün hizmetinde görmenin ötesinde, hayatın sürdürülebilirliğini gözeten, sosyal sorumluluk projeleri de üretebilecek araştırmacılar ve profesyoneller yetiştirmek bölümümüzün öncelikli misyonlarıdır.