Akademik Personel

Prof. Dr. Nuri BAŞOĞLU
Bölüm Başkanı

Eğitim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1982
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 1984
Doktora: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 1990

Çalışma Alanları

 • İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
 • Yeni Ürün Tasarımı
 • Teknoloji Benimseme ve Yayılımı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar EMGİN
Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2006
Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları, 2008
Doktora:
Bilkent Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık, 2014

Çalışma Alanları

 • Tasarım Tarihi
 • Maddi Kültür
 • Teknoloji Tarihi
 • baharemgin@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Önder ERKARSLAN

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Görüntü Sanatları Bölümü, 1988
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Görüntü Sanatları Anabilim Dalı, 1990;               MA in European Integration  (Honour), EUL, 1997
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Görüntü Sanatları Anabilim Dalı, 1995

Çalışma Alanları

 • Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kalite Geliştirme
 • QFD Uygulamaları
 • Ürün Optimizasyonu

Öğr. Gör. Yankı GÖKTEPE

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1995
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, 2000

Çalışma Alanları

 • Ambalaj Tasarımı
 • Medikal Tasarım
 • Mobilya Tasarımı

Doç. Dr. Nilüfer TALU

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1996
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, 2002 
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, 2008

Çalışma Alanları

 • Tasarım Kültürü
 • Toplumsal Bağlam
 • Ürün Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Ayça TUNÇ COX
Dekan Yardımcısı

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, 2002
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, 2005
Doktora: Royal Holloway College,University of London, Medya Sanatları Bölümü, 2011

Çalışma Alanları

 • Diasporik Sinema
 • Uluslararası Sinema
 • Sinema -Tasarım ve Sinema-Mimarlık İlişkisi

Inst. Dilek METE

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinema Televizyon Bölümü

Görevi

 • GILAB sorumlusu

Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Hatice AKTÜRK ABLAN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2007
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, 2013 
Doktora Öğrencisi: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

 

Çalışma Alanları

 • Ürün Tasarımı
 • Kullanıcı Odaklı Tasarım
 • Herkes için Tasarım

Ar. Gör. Ceyda ÇOLAK

Eğitim

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2017
Yüksek Lisans Öğrencisi: Eskişehir Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Ürün Tasarımı

Ar. Gör. Melike MÜHÜR

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2010
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, 2014 
Doktora Öğrencisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

 

Çalışma Alanları

 • Açık Tasarım
 • Nesnelerin İnterneti
 • Nesne-merkezli Tasarım

Ar. Gör. Canberk YURT

Eğitim

Lisans: Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2014
Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları, 2019 
Doktora Öğrencisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları

 

Çalışma Alanları

 • Ürün Tasarımı
 • Sürdürülebilirlik
 • Döngüsel Tasarım